Methodisch werken aan samenredzaamheid

Training:
Methodisch werken aan samenredzaamheid

Tijdens deze training leer je methodisch te werken aan het vergroten van samenredzaamheid. De training is gebaseerd op de bewezen effectieve methodiek Community Support waarbij het vergroten van de samenredzaamheid het doel is.

In het vergroten van de samenredzaamheid gaat het binnen het werken vanuit de methodiek om het versterken van sociale netwerken, zelfredzaamheid en zelfzeggenschap. In deze training wordt de professional op een praktische en positieve manier uitgedaagd om op andere manieren te werken, te kijken vanuit mogelijkheden en te werken vanuit de basishouding dat de jeugdige / het gezin te allen tijde centraal blijft staan en dat de professional hen stimuleert om zelf stappen te zetten en daarbij juist het informele netwerk betrekt.

Het handboek Community Support (2015) dient als basis voor deze training.

Meld je aan

Waarom deze training?

Doel van deze training is om als jeugd- en gezinsprofessional te leren hoe je op methodische wijze jeugdigen en gezinnen kunt ondersteunen in het vergroten van de samenredzaamheid.

In deze training word je op een praktische en positieve manier uitgedaagd om op andere manieren te werken, te kijken vanuit mogelijkheden en te werken vanuit de basishouding dat de jeugdige / het gezin te allen tijde centraal blijft staan en dat je professional hen stimuleert om zelf stappen te zetten en daarbij juist het informele netwerk betrekt.

Na deze training:

Na het volgen van deze training kun je als professional:

  • Methodisch werken aan het vergroten van samenredzaamheid
  • De rol van jezelf als professional bepalen
  • Werken aan autonomie
  • Interdisciplinaire samenwerking vormgeven
  • Kunnen werken met informele netwerken
  • Het gezin ondersteunen in het betekenisvol meedoen.

De training draagt bij aan de volgende competenties:

  • Versterken van de autonomie
  • Versterken van betekenisvol meedoen
  • Samenwerken en netwerkversterking

Doelgroep / aanvangsniveau

De training is gericht op HBO opgeleide (gezins)professionals en wordt op HBO niveau gegeven.  We verwachten dat alle professionals in de praktijk werkzaam zijn. Tijdens de cursus zal steeds een verbinding gelegd worden tussen het geleerde en de eigen werkpraktijk.

Tijdsinvestering
Deze training duurt 5 dagdelen van 3,5 uren. Daarnaast bestaat de training uit 10 a 11 uur zelfstudie-uren inclusief het maken van de reflectie-opdracht.

Toetsing 

Men kan de cursus alleen afronden wanneer men 100 % aanwezig is geweest. Daarnaast wordt de  cursus afgesloten met een afrondende reflectie-opdracht die de deelnemers binnen 4 weken na afronding van de cursus moeten inleveren. Er is ruimte voor 1 herkansing.

Accreditatie
Deze training is geaccrediteerd door het SKJ voor 28 punten.

Kosten
De kosten van deze training zijn 699,- per deelnemer.

 

 

Beschikbare data voor deze training

Een greep uit onze trainingen:

Professionele standaarden en beroepsethiek

Krachtige samenwerking met steungroepen

Geen netwerk bestaat niet

Netwerken analyseren en versterken

Basistraining methodiek Community Support

Methodisch werken aan samenredzaamheid

Geweldloos verzet – Verbindend gezag