Community Support Academy

Training en ontwikkeling

Bekijk ons trainingsaanbod

Community Support Academy

Trainingen in de methodiek Community Support

Wij zijn Community Support Academy. Een opleidingscentrum met dezelfde naam als de methodiek die we in 2001 hebben ontwikkeld en waar we sinds 2001 mee werken vanuit onze zorgorganisatie. Met veel succes, want onze methodiek is sinds 2013 een bewezen effectieve hulpverleningsmethodiek, die mensen ondersteunt bij het versterken van samenredzaamheid. 

Vanuit ons hoofdkantoor in Groningen kunnen we professionals en organisaties ondersteunen in het versterken van samenredzaamheid. Dit kan op allerlei manieren; door het verzorgen we van trainingen, inspiratiesessies, supervisie en begeleide intervisie of advies. 

Meer weten?

Community Support? 

Doen wat werkt!

De basis van ons aanbod is de methodiek Community Support! Deze bewezen effectieve methodiek wordt sinds 2001 vooral toegepast in het begeleiden van gezinnen met meervoudige en complexe problemen. 

Er zijn in de loop der jaren verschillende onderzoeken uitgevoerd naar de effectiviteit van de methodiek en daaruit komt telkens naar voren dat de methodiek positieve effecten heeft op de volgende punten:

  • het vergroten van participatie
  • het verminderen van eenzaamheid
  • het vergroten en verbeteren van het netwerk
  • het vergroten van zelfvertrouwen en grip op het leven (eigen kracht)
  • het verbeteren van de kwaliteit van leven

De methodiek Community Support is opgenomen in de databank effectieve interventies van Movisie. Zie: https://www.movisie.nl/interventie/community-support

Door vele jaren praktijkervaring en onderzoek naar de methodiek, hebben we steeds duidelijker gekregen wat belangrijke onderdelen zijn in het versterken van samenredzaamheid. Deze kennis delen we graag! 

Uit onderzoek blijkt dat professionals een cruciale rol hebben in het succesvol werken aan het versterken van samenredzaamheid. Daarom staat bij alles wat we doen vanuit onze Academy het versterken van het handelen van professionals centraal. 

 

Nieuw

Bestel nu het nieuwste boek over de methodiek Community Support – In 10 stappen samenredzaamheid versterken – Werk volgens de methodiek Community Support en maak jezelf duurzaam overbodig als (gezins)professional)

Waarom dit boek?
Het blijven ontwikkelen en een maatschappelijke bijdrage leveren vinden we ontzettend belangrijk. Onze droom is dat we in het werken volgens de methodiek geen uitzondering meer zijn, maar dat professionals allemaal bewust werken vaan het versterken van samenredzaamheid.

We zien het als onze persoonlijke missie en maatschappelijke verantwoordelijkheid om dat wat we doen te delen met anderen om ons heen, om te inspireren en zo ook te kunnen bijdragen aan het verbeteren aan de kwaliteit van zorgverlening, op welke manier dan ook.

De houding van jou als professional is cruciaal.

Hoe je meer kunt doen? Door juist niets te doen.

Positief, altijd en in elk contact.

De belangrijkste vraag is: wat kan er wel?

Grote dromen, kleine stapjes.

Community Support Academy

Nelly Heijs

Nelly Heijs

Riny Koersen

Riny Koersen

Inge Hartlief

Inge Hartlief

Loes Veninga

Loes Veninga

Bodil Kerckhoff

Bodil Kerckhoff

Tessa Jonker

Tessa Jonker

Contact met ons?

Community Support Academy

Community Support Academy
Lübeckweg 2
9723 HE Groningen