Supervisie

Waarom supervisie?

Als professional wil je je natuurlijk ontwikkelen, continu het beste uit jezelf halen. Daarbij hoort dat je telkens kritisch kijkt naar je professionele handelen. Wat is jouw richting? Wat zijn je kwaliteiten? Zijn er terugkerende thema’s in je dagelijks werk? Wat werkt voor jou in het continue leren?

Meer weten?

Supervisie is systematisch, beroepsgericht leren dat altijd plaatsvindt onder begeleiding van een professional, de supervisor. Het doel van supervisie is je eigen professionele handelen te onderzoeken, meer inzicht krijgen in jouw handelen en op zoek te gaan naar handelingsalternatieven.

In de supervisie werken we bij Community Support Academy volgens de principes van de positieve supervisie. Daarbij draait het juist om wat er goed gaat en waarop je verder kan bouwen. Wat werkt? Hoe lukt dat? Wat zijn je sterke kanten als professional? En hoe kun je die kwaliteiten vaker inzetten? Deze visie, gebaseerd op positieve psychologie en oplossingsgerichte therapie, versterkt je competenties en vaardigheden. En dat is nu precies het doel van supervisie.

De werkvorm
Een supervisietraject bestaat uit 10 tot 15 bijeenkomsten van minimaal 1 uur tot maximaal 2 uur (de duur is afhankelijk van de groepsgrootte), met tussenpozen van 2 à 3 weken.
Je leert als professional op basis van een systematische aanpak te reflecteren op je professionele handelen om je daarmee vakinhoudelijk te ontwikkelen.

In het kader van de SKJ-registratie komen in de supervisie verschillende dimensies van professionaliteit aan bod:

  • Technisch-instrumenteel – is mijn handelen effectief en efficiënt?
  • Normatief – is mijn handelen ethisch verantwoord
  • Persoonlijk – is mijn handelen echt, waarachtig?

Als supervisant bepaal jij wat je in de gesprekken aan de orde wilt laten komen. Je schrijft na iedere bijeenkomst een reflectieverslag, dat je voor elke bijeenkomst inlevert. Deze verslagen worden aan het begin van iedere bijeenkomst besproken. Supervisie kan individueel zijn of in een groep van maximaal 3 supervisanten. In overleg worden de locatie, dag en tijdstip voor de supervisie en de planning vastgelegd.

Door wie
De supervisie wordt begeleid door Nelly Heijs. Nelly is bij het LVSC geregistreerd als supervisor.

Kosten
Voor supervisie hanteren we een tarief van 95 EUR per uur per deelnemer. 

Een greep uit onze trainingen:

Professionele standaarden en beroepsethiek

Krachtige samenwerking met steungroepen

Geen netwerk bestaat niet

Netwerken analyseren en versterken

Basistraining methodiek Community Support

Geweldloos verzet – Verbindend gezag

De houding van jou als professional is cruciaal.

Hoe je meer kunt doen? Door juist niets te doen.

Positief, altijd en in elk contact.

De belangrijkste vraag is: wat kan er wel?

Grote dromen, kleine stapjes.

Community Support Academy

Nelly Heijs

Nelly Heijs

Riny Koersen

Riny Koersen

Inge Hartlief

Inge Hartlief

Loes Veninga

Loes Veninga

Bodil Kerckhoff

Bodil Kerckhoff

Tessa Jonker

Tessa Jonker

Contact met ons?