Onze trainers

De trainers van Community Support Academy

De trainingen en opleidingen die wij verzorgen, zijn bedoeld voor uitvoerende professionals die werkzaam zijn binnen de hulpverlening. Denk aan ondersteuning vanuit de WMO, begeleiding en behandeling vanuit de Jeugdwet of begeleiding vanuit de WLZ (gehandicaptenzorg en ggz)

Meer weten?

Riny Koersen

Drs. Riny Koersen is geregistreerd orthopedagoog en sinds 2007 werkzaam bij Community Support. Gedurende deze periode heeft ze brede praktijkervaring opgedaan in het werken volgens de methodiek Community Support met verschillende doelgroepen.

Riny is werkzaam als supervisor en trainer binnen Community Support. Ze stuurt vanuit haar deskundigheid van gedragswetenschapper professionals inhoudelijk aan in het werken volgens de methodiek Community Support.

Riny ontwikkelt en verzorgt al meerdere jaren trainingen en workshops in de methodiek Community Support aan gemeenten, sociale teams, welzijnsinstellingen en diverse zorgaanbieders.

Daarnaast heeft zij ruime ervaring in het geven van voorlichting en workshops over de methodiek Community Support aan diverse landelijke organisaties en op bijeenkomsten en congressen.

Nelly Heijs

Nelly Heijs is werkzaam als directeur en supervisor binnen Community Support. Nelly is één van de ontwikkelaars van de methodiek Community Support.

Nelly werkt sinds 2003 bij Community Support. In 2005 rondde ze haar doctoraalscriptie naar de methode Community Support (werken met steungroepen) aan de faculteit pedagogische wetenschappen af. In 2009 bracht ze samen met Luuk Mur het boek Ondersteuning mobiliseren vanuit netwerken uit. Sinds 2011 is ze (mede)directeur.

Nelly is als pedagoog geregistreerd in het beroepsregister van het SKJ. Tevens is ze geregistreerd supervisor binnen het LVSC.

Loes Veninga

Loes Veninga is pedagoog en is sinds 2009 jaar werkzaam bij Community Support. Gedurende deze periode heeft ze brede praktijkervaring opgedaan in het werken volgens de methodiek Community Support met verschillende doelgroepen.

Als trainer binnen Community Support heeft zij ervaring in het verzorgen van diverse praktische trainingen in het werken volgens de methodiek.

Bodil Kerckhoff

Bodil is sinds 2018 werkzaam bij Community Support. Daarvoor is ze jarenlang werkzaam geweest in de kinder- en jeugdpsychiatrie, waar ze veel ervaring heb opgedaan in het behandelen van jongeren met complexe psychiatrische problematiek

Bodil is er van overtuigd dat je kinderen en jongeren pas echt goed kunt helpen als je het gezin en de omgeving erbij betrekt en het kind en de jongere in zijn of haar eigen omgeving kunt zien functioneren. Als trainer levert ze dan ook graag een bijdrage om andere professionals hierin te coachen. Hierbij is een kracht van Bodil dat ze niet alleen kijkt waar het netwerk ondersteuning kan bieden, maar vooral klanten stimuleert in het van betekenis zijn voor anderen.

Inge Hartlief

Gezins- en jeugdbehandelaar Inge Hartlief werkt sinds 2019 als supervisor bij Community Support.  Inge is geregistreerd SKJ behandelaar met een IAG opleiding.

Voorafgaand aan haar werkplek bij Community Support heeft zij jarenlange ervaring opgedaan binnen de  kinder- en jeugdpsychiatrie en veel kennis en ervaring in het begeleiden van complexe gezinssituaties, hechtingsproblematiek, ADHD en ASS, problemen voortkomend uit echtscheiding, kennis van en vertalen van probleemgedrag bij kinderen en ruime ervaring met begeleiden van thuiszitters en omgaan met schoolverzuim. Haar ervaring maakt dat Inge bij complexe hulpvragen snel tot de kern komt.  Het delen van deze werkervaringen geeft Inge vorm middels supervisie, intervisie en het trainen van professionals. De methodiek van Community Support combineert Inge met technieken van oplossingsgericht werken, Signs of Safety en interventies van Geweldloos Verzet.

Tessa Jonker

Tessa Jonker is sinds 2022 werkzaam bij Community Support. Ze is opgeleid als Toegepast Psycholoog en Healthy Ageing professional. Voor haar werk bij Community Support heeft ze brede ervaring opgedaan in het herstelgericht werken binnen de (forensische) psychiatrie. Tessa gelooft in de holistische benadering in de begeleiding en heeft altijd oog voor lichaam, geest, emoties en de samenhang hiervan. Haar kracht ligt in het zoeken naar praktische interventies die de regie en de gezondheid van klanten versterkt. Daadkracht, contact gebaseerd op basis van gelijkwaardigheid en aandacht voor het sociale netwerk zijn wat mij betreft belangrijke voorwaarden voor goede ondersteuning aan mensen.

 

Een greep uit onze trainingen:

Professionele standaarden en beroepsethiek

Krachtige samenwerking met steungroepen

Geen netwerk bestaat niet

Netwerken analyseren en versterken

Basistraining methodiek Community Support

Geweldloos verzet – Verbindend gezag