Begeleide intervisie

Community Support Academy » Aanbod » Begeleide intervisie

Waarom begeleide intervisie?

Binnen je team hebben jullie regelmatig een werkoverleg of casuïstiekbespreking, maar jullie missen een stuk verdieping. Hoe kunnen jullie als team een stap maken in je professionele ontwikkeling? Hoe is het om te ervaren dat niet de klant, maar jouw professionele handelen centraal staat? Als professional ben jij immers het instrument om de klant die zorg te leveren die hij of zij nodig heeft.

Meer weten?

Begeleide intervisie is ondersteuning van een groep gelijkwaardige professionals waarin vragen over het eigen professionele functioneren ten aanzien van werksituaties centraal staan. Aan de hand van verschillende intervisiemodellen probeert de groep tot oplossingen en inzichten te komen in een zelfsturend en op reflectie gericht leerproces.

In de begeleide intervisie werken we volgens de principes van de positieve supervisie/intervisie. Daarbij draait het juist om wat er goed gaat en waarop je verder kan bouwen. Wat werkt? Hoe lukt dat? Wat zijn de sterke kanten van professionals? En hoe zijn die kwaliteiten vaker in te zetten? Deze visie, gebaseerd op positieve psychologie en oplossingsgerichte therapie, versterkt de competenties en vaardigheden van professionals. En dat is nu precies het doel van een intervisie.

Werkvorm
In de intervisie leren de deelnemers op basis van een systematische aanpak te reflecteren op hun professionele handelen gericht op de individuele vakinhoudelijke ontwikkeling.

In het kader van de SKJ-registratie komen verschillende dimensies van professionaliteit aan bod:

  • Technisch-instrumenteel – is mijn handelen effectief en efficiënt?
  • Normatief – is mijn handelen ethisch verantwoord?
  • Persoonlijk – is mijn handelen echt, waarachtig?

De intervisie wordt begeleid door een LVSC-geregistreerde supervisor.

Kosten
Voor begeleide intervisie houden we 95 EUR per uur aan.

Een greep uit onze trainingen:

Professionele standaarden en beroepsethiek

Krachtige samenwerking met steungroepen

Geen netwerk bestaat niet

Netwerken analyseren en versterken

Meer doen door niets te doen

Grote dromen, kleine stapjes – resultaatgericht werken in de begeleiding

Van betekenis zijn voor een ander, hoe iedereen een verschil kan maken

De houding van jou als professional is cruciaal.

Hoe je meer kunt doen? Door juist niets te doen.

Positief, altijd en in elk contact.

De belangrijkste vraag is: wat kan er wel?

Grote dromen, kleine stapjes.

Community Support Academy

Nelly Heijs

Nelly Heijs

Annelies Meijer

Annelies Meijer

Riny Koersen

Riny Koersen

Loes Veninga

Loes Veninga

Judith Megens-Bolt

Judith Megens-Bolt

Bodil Kerckhoff

Bodil Kerckhoff

Jellie Vonck

Jellie Vonck

Inge Hartlief

Inge Hartlief

Contact met ons?