Onderzoek

Onderzoek

Er zijn drie effectonderzoeken gedaan naar de interventie Community Support. Uit het monitoringonderzoek van Vos (2012) blijkt dat de interventie van Community Support positieve effecten heeft op het vergroten van participatie, het verminderen van eenzaamheid, het vergroten en verbeteren van het netwerk, het vergroten van zelfvertrouwen en grip op het leven (eigen kracht) en het verbeteren van de kwaliteit van leven.

Uit het monitoringonderzoek van Meijer (2011) blijkt dat niet aangetoond kan worden dat de interventie van Community Support – het inzetten van steungroepen – effect heeft op het welzijn van mensen met sociale problemen. Alle resultaten die het effect van de interventie konden aantonen, bleken niet significant.

Uit het monitoringonderzoek van Hendriksen & Michon (2009) komt naar voren dat de eenzaamheid onder klanten van Community Support is afgenomen. Bij de voormeting was 19% van de klanten niet eenzaam, dit percentage is bij de nameting toegenomen tot 33%. Daarnaast is 43% van de klanten minder eenzaam geworden en heeft 86% een positieve ontwikkeling doorgemaakt op het vlak van sociale contacten.

Een greep uit onze trainingen:

Professionele standaarden en beroepsethiek

Krachtige samenwerking met steungroepen

Geen netwerk bestaat niet

Netwerken analyseren en versterken

Basistraining methodiek Community Support

Geweldloos verzet – Verbindend gezag

De houding van jou als professional is cruciaal.

Hoe je meer kunt doen? Door juist niets te doen.

Positief, altijd en in elk contact.

De belangrijkste vraag is: wat kan er wel?

Grote dromen, kleine stapjes.

Community Support Academy

Nelly Heijs

Nelly Heijs

Riny Koersen

Riny Koersen

Inge Hartlief

Inge Hartlief

Loes Veninga

Loes Veninga

Bodil Kerckhoff

Bodil Kerckhoff

Tessa Jonker

Tessa Jonker

Contact met ons?