Databank effectieve interventies

Community Support Academy » Kennisontwikkeling » Databank effectieve interventies

Databank effectieve interventies

De methodiek Community Support is begin 2021 opnieuw beoordeeld door een onafhankelijk panel van Movisie en de methode blijft de komende 5 jaar weer opgenomen in de databank! De beoordelaars zijn van mening dat de interventiebeschrijving voldoet aan de criteria van Goed Beschreven.

Als sterke punten van uw interventie benoemen zij:

  • Actualiteit van de methode in het organiseren van een participatiesamenleving, aansluitend bij actueel, urgent en groeiend probleem.
  • De interventie richt zich op het versterken van het sociale netwerk rondom kwetsbare burgers. Dit samenwerken met het netwerk is iets dat in beleidskringen en in relatie tot de transformatie veel wordt genoemd, maar waar in de praktijk nog maar weinig concreet aan wordt gewerkt. Community Support richt zich hier juist volledig op.
  • Zeer duidelijk plan van aanpak en heldere, bruikbare methode van werken. Goed breed inzetbaar, mooie materialen.
  • Het digitale klantsysteem maakt het mogelijk om met meerdere mensen eenvoudig toegang te hebben tot plannen en voortgang hierbij.
  • Veel onderzoek gedaan naar de bruikbaarheid en de effecten van de methodiek, met aanbeveling deze nog sterker te maken door te laten zien hoe de resultaten van de onderzoeken worden meegenomen in de onderbouwing en de concrete stappen van de methodiek.

We zijn enorm trots op deze erkenning!

Een greep uit onze trainingen:

Professionele standaarden en beroepsethiek

Krachtige samenwerking met steungroepen

Geen netwerk bestaat niet

Netwerken analyseren en versterken

Basistraining methodiek Community Support

Geweldloos verzet – Verbindend gezag

De houding van jou als professional is cruciaal.

Hoe je meer kunt doen? Door juist niets te doen.

Positief, altijd en in elk contact.

De belangrijkste vraag is: wat kan er wel?

Grote dromen, kleine stapjes.

Community Support Academy

Nelly Heijs

Nelly Heijs

Riny Koersen

Riny Koersen

Inge Hartlief

Inge Hartlief

Loes Veninga

Loes Veninga

Bodil Kerckhoff

Bodil Kerckhoff

Tessa Jonker

Tessa Jonker

Contact met ons?