Publicaties

Nieuw

Bestel nu het nieuwste boek over de methodiek Community Support – In 10 stappen samenredzaamheid versterken – Werk volgens de methodiek Community Support en maak jezelf duurzaam overbodig als (gezins)professional)

Waarom dit boek?
Het blijven ontwikkelen en een maatschappelijke bijdrage leveren vinden we ontzettend belangrijk. Onze droom is dat we in het werken volgens de methodiek geen uitzondering meer zijn, maar dat professionals allemaal bewust werken vaan het versterken van samenredzaamheid.

We zien het als onze persoonlijke missie en maatschappelijke verantwoordelijkheid om dat wat we doen te delen met anderen om ons heen, om te inspireren en zo ook te kunnen bijdragen aan het verbeteren aan de kwaliteit van zorgverlening, op welke manier dan ook.

Samenvatting boek

Wie zou je zijn zonder de mensen om je heen? Juist de verbinding met anderen is één van de belangrijkste sleutels tot levensgeluk en zingeving. Hoe is dit voor de mensen die jij als hulpverlener begeleidt? Wil je ook dat zij zichzelf weer weten te redden zonder hulpverlening, maar wel met inzet van hun sociale netwerk? Als hulpverlener ben je immers tijdelijk betrokken, een sociaal netwerk is blijvend.

Natuurlijk heb je zicht op hun sociale netwerk, maar hoe betrek je hen structureel en hou je hier aandacht voor? En wat doe je als er sprake is van een beperkt netwerk of als de klant aangeeft dit netwerk niet te willen betrekken? In dit boek lees je er alles over.

Aan de hand van inspirerende voorbeelden leggen Nelly en Riny in 10 stappen uit wat jij kunt doen in het versterken van samenredzaamheid en wat dit jou en de mensen die je begeleidt, oplevert. Ze dagen je op een praktische en positieve manier uit om op andere manieren te kijken en te werken. Op deze manier zet je de mensen die je begeleidt echt centraal, stimuleer je ze zelf stappen te zetten en versterk je systematisch hun informele netwerk, zodat jij vanuit vertrouwen kunt loslaten.

De basis van dit boek is de methodiek Community Support. Deze bewezen effectieve methodiek wordt vooral toegepast in het begeleiden van gezinnen met meervoudige en complexe problemen.

OVER DE AUTEURS
Nelly Heijs is werkzaam als directeur en supervisor binnen Community Support. Ze heeft een achtergrond als maatschappelijk werker en andragoog en is één van de (mede)ontwikkelaars van de methodiek Community Support.
Riny Koersen is binnen Community Support werkzaam als ortho-pedagoog en supervisor. Ze ontwikkelt en verzorgt al meerdere jaren inspiratiesessies en trainingen in de methodiek Community Support aan onder andere sociale teams, welzijnsinstellingen en diverse zorgaanbieders.

RECENSIE
‘De voorbeelden van hulpverleners en klanten maken het een persoonlijk en levendig boek. De reflectievragen die in iedere stap terugkomen, zetten aan tot nadenken en de opdrachten nodigen uit om laagdrempelig direct toe te passen en van te leren.’
Marieke Salari – Docent Social Work

Bestellen is mogelijk via de online boekhandels.

Een greep uit onze trainingen:

Professionele standaarden en beroepsethiek

Krachtige samenwerking met steungroepen

Geen netwerk bestaat niet

Netwerken analyseren en versterken

Basistraining methodiek Community Support

Geweldloos verzet – Verbindend gezag

De houding van jou als professional is cruciaal.

Hoe je meer kunt doen? Door juist niets te doen.

Positief, altijd en in elk contact.

De belangrijkste vraag is: wat kan er wel?

Grote dromen, kleine stapjes.

Community Support Academy

Nelly Heijs

Nelly Heijs

Riny Koersen

Riny Koersen

Inge Hartlief

Inge Hartlief

Loes Veninga

Loes Veninga

Bodil Kerckhoff

Bodil Kerckhoff

Tessa Jonker

Tessa Jonker

Contact met ons?