Geweldloos Verzet – Verbindend Gezag

Training:
Geweldloos Verzet – Verbindend Gezag

Waarom deze training?

Heb je als professional te maken met (ouders van) kinderen en jongeren die agressief of zelfdestructief gedrag laten zien? Heb je te maken met jongeren waar anderen in de groep of in de wijk bang voor zijn? Jongeren die niet naar school gaan, zich in hun kamer opsluiten en/of computer verslaafd zijn? Of heb je te maken met jongeren waarvan ouders niet meer weten waar ze zijn en wat ze doen? Geweldloos Verzet biedt handvatten om anders om te gaan met agressief en/of destructief gedrag.

Opvoeden vanuit de principes van Geweldloos Verzet – Verbindend Gezag® gaat uit van het idee: “It takes a village to raise a child.” Dat betekent dat je met ouders en betrokken volwassenen een net van waakzame zorg bouwt rond het kind. De methodiek geeft ouders en andere betrokken opvoeders praktische handvatten die hen helpen hun positie als volwassenen opnieuw vorm te geven en op een positieve manier aanwezig te zijn in het leven van het kind. Volwassenen nemen een krachtig standpunt in ten opzichte van het geweld; tegelijkertijd vermijden zij zelf iedere vorm van verbaal of fysiek geweld. Tussen opvoeders en kinderen gaat het niet over winnen of verliezen. In plaats van autoriteit op basis van straffen en belonen worden opvoeders uitgenodigd om zichzelf een nieuwe vorm van autoriteit aan te leren. Deze is gericht op de-escalatie, opvoeden vanuit waakzame zorg, herstel van de relatie met het kind en gebruik maken van het netwerk rond het gezin.

In deze training leer je zelf vanuit deze uitgangspunten te werken én leer je anderen (ouders) te ondersteunen in het handelen vanuit Geweldloos Verzet. Ook leer je hoe je ouders kunt ondersteunen in het bouwen van een supportgroep.

Meld je aan

Na deze training: 

 • Hebben deelnemers kennis van de uitgangspunten, interventies en attitude die behoren bij de methodiek.
 • Kunnen deelnemers kinderen, jongeren begeleiden vanuit de principes van Geweldloos Verzet.
 • Kunnen deelnemers ouders en hun netwerk ondersteunen in het handelen vanuit de principes van Geweldloos Verzet.
 • Zijn deelnemers zich bewust van hun eigen geweldloze attitude in complexe casuïstiek
 • Kunnen deelnemers de uitgangspunten gebruiken in (dreigende) conflictsituaties of in het contact met gezinnen waar grote zorgen over zijn.

Doelgroep / aanvangsniveau

De training is gericht op HBO opgeleide (gezins)professionals en wordt op HBO niveau gegeven.  We verwachten dat alle professionals in de praktijk werkzaam zijn. Tijdens de cursus zal steeds een verbinding gelegd worden tussen het geleerde en de eigen werkpraktijk.

Tijdsinvestering

 • 3 dagen (18 uur) / 6 uur voorbereiding
 • Toets 1 uur
 • Twee werkplaatsen met het thema ‘intervisie vormen en Geweldloos Verzet’ en met het thema ‘je eigen professionele attitude’

Data open inschrijving 2024

 • Donderdag 25 januari
 • Donderdag 15 februari
 • Donderdag 28 maart
 • Terugkombijeenkomsten (ochtend) 9 mei en 20 juni

Trainer

Deze training wordt verzorgd door  Philippine Tjalma | Noorderkompas

Accreditatie

Deze training is geaccrediteerd door het SKJ voor 31,6 punten.

 

 

 

Beschikbare data voor deze training

Een greep uit onze trainingen:

Professionele standaarden en beroepsethiek

Krachtige samenwerking met steungroepen

Geen netwerk bestaat niet

Netwerken analyseren en versterken

Basistraining methodiek Community Support

Geweldloos verzet – Verbindend gezag