Basistraining methodiek Community Support

Training:
Basistraining methodiek Community Support

In deze training krijgen deelnemers de beschikking over basisvaardigheden om in de praktijk te kunnen werken volgens de methodiek Community Support. Tijdens de bijeenkomsten komen alle facetten van de methodiek aan de orde. Werken volgens de methodiek Community Support vraagt bepaalde kennis, houding en vaardigheden van de professional, die in de training op een zo praktisch mogelijke wijze aan bod komen. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat bij het succesvol toepassen van de methodiek de basishouding van de professional cruciaal is, om deze reden ligt de focus in de training op houding en vaardigheden.

Het handboek Community Support (2015) dient als basis voor deze training. De basistraining is opgebouwd uit zes modules.

Meld je aan

Waarom deze training?
Werken volgens de methodiek Community Support betekent een andere manier van denken en het gebruikmaken van andere competenties. Tijdens de basistraining in de methodiek Community Support krijgen deelnemers de beschikking over basisvaardigheden om in de praktijk te kunnen werken volgens de methodiek Community Support in de coaching van jeugdigen, gezinnen en volwassenen. Tijdens de bijeenkomsten komen alle facetten van de methodiek aan de orde. Werken volgens de methodiek Community Support vraagt bepaalde kennis, houding en vaardigheden van de professional, die in de training op een zo praktisch mogelijke wijze aan bod komen. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat bij het succesvol toepassen van de methodiek de basishouding van de professional cruciaal is, om deze reden ligt de focus in de training op houding en vaardigheden.

Na deze training:

Is de deelnemer is bekend met de visie en uitgangspunten van de algehele methodiek Community Support en beschikt over basisvaardigheden om in de praktijk met de methode te kunnen werken. Na afronding van de training kan de deelnemer:

  • Richting bepalen en prioriteiten stellen
  • Planmatig werken aan doelen
  • Hulpbronnen zoeken en benutten
  • De rol van de professional in de samenwerking bepalen
  • De positie van een jeugdige / gezin versterken

De training draagt bij aan de volgende competenties:

  • Versterken eigen kracht en zelfregie
  • Aansturen op betrokkenheid en participatie
  • Samenwerken en netwerkversterking

Doelgroep / aanvangsniveau

De training is gericht op HBO opgeleide (gezins)professionals en wordt op HBO niveau gegeven.  We verwachten dat alle professionals in de praktijk werkzaam zijn. Tijdens de cursus zal steeds een verbinding gelegd worden tussen het geleerde en de eigen werkpraktijk.

Tijdsinvestering
Deze training duurt 6 dagdelen a 3,5 uur per dagdeel. Daarnaast bestaat de training uit 26,5 uur zelfstudie-uren inclusief het maken van de afsluitende opdracht.

Accreditatie
Deze training is geaccrediteerd door het SKJ voor 33,5 punten.

Toetsing 

Men kan de cursus alleen afronden wanneer men 100 % aanwezig is geweest. Daarnaast wordt de  cursus afgesloten met een afrondende reflectie-opdracht die de deelnemers binnen 4 weken na afronding van de cursus moeten inleveren. Er is ruimte voor 1 herkansing.

Kosten
Kosten zijn 995,- EUR per deelnemer inclusief handboek Community Support.

Beschikbare data voor deze training

Een greep uit onze trainingen:

Professionele standaarden en beroepsethiek

Krachtige samenwerking met steungroepen

Geen netwerk bestaat niet

Netwerken analyseren en versterken

Basistraining methodiek Community Support

Geweldloos verzet – Verbindend gezag