Krachtige samenwerking met steungroepen

Training:
Krachtige samenwerking met steungroepen

Het klinkt zo mooi, samenwerken door middel van een steungroepbijeenkomst. Maar al die verschillende betrokkenen met allemaal verschillende meningen maken het soms lastig om tot een gezamenlijk plan te komen. Laat staan ervoor zorgen dat de klant voorzitter is en de buurvrouw, oom en de coach van de voetbalvereniging ook aansluiten. Hoe zorg je ervoor dat het belang van de klant voorop blijft staan? Dat je tot overeenstemming komt over de doelen en dat de focus blijft op dat wat er goed gaat? En hoe ga je ermee om als de klant aangeeft zijn netwerk niet te willen betrekken?

Meld je aan

Waarom deze training?
Het werken met steungroepen is een middel om de rol van jou als professional overbodig te maken. Een steungroep is een door de klant gekozen groep mensen. De klant kan in die situatie een gezin zijn, maar ook een individu, bijvoorbeeld een jongere.

De steungroep bestaat uit een groep mensen die elkaar op gezette tijden ontmoet of op andere wijze samenwerkt om de klant te ondersteunen in het behalen van zijn doelen. We hebben het liefst dat de leden van een steungroep zoveel mogelijk uit het eigen informele sociale netwerk van de klant komen.

In een steungroep werken de klant, zijn informele en formele netwerk met elkaar samen. De training ‘krachtige samenwerking met steungroepen’ levert jou als deelnemer kennis en vaardigheden op het gebied van het werken met steungroepen op.

Na deze training:

  • Weet je op welke manier je het informele netwerk kan betrekken in de hulpverlening.
  • Weet je wat een steungroep is en hoe je deze kan vormgeven.
  • Ben je je bewust van het feit dat je eigen overtuigingen van invloed zijn op het opzetten en werken met steungroepen.
  • Ben je vaardiger in het opzetten van steungroepen en het werken met steungroepen in de samenwerking met de klant, zijn netwerk, vrijwilligers en professionals.
  • Ben je in staat de klant centraal te stellen in het werken met steungroepen.
  • Ben je vaardiger in het omgaan met weerstanden in de samenwerking rondom een klant.

Doelgroep / aanvangsniveau

De training is gericht op HBO opgeleide (gezins)professionals en wordt gegeven op HBO niveau. We verwachten dat alle professionals in de praktijk werkzaam zijn. Tijdens de cursus zal steeds een verbinding gelegd worden tussen het geleerde en de eigen werkpraktijk.

Tijdsinvestering
Deze training duurt 2 dagdelen a 3,5 uur per dagdeel en 1 uur zelfstudie. Er vindt geen toetsing plaats.

Accreditatie
SKJ accreditatie in aanvraag. Men krijgt alleen de punten bij 100% aanwezigheid.

Kosten
Kosten zijn 298,- EUR per deelnemer.

Beschikbare data voor deze training

Een greep uit onze trainingen:

Professionele standaarden en beroepsethiek

Krachtige samenwerking met steungroepen

Geen netwerk bestaat niet

Netwerken analyseren en versterken

Basistraining methodiek Community Support

Geweldloos verzet – Verbindend gezag