Professionele standaarden en beroepsethiek

Training:
Professionele standaarden en beroepsethiek

Als professional maak je continu afwegingen in je handelen om dat te doen wat nodig is. Dat is niet altijd eenvoudig. Zoveel factoren bepalen je handelen. Wat zijn professionele standaarden? En welke rol spelen deze? En hoe kunnen deze standaarden jou ook ondersteunen in je dagelijks werk?

In je werk kom je natuurlijk ook regelmatig ethische dilemma’s tegen die je bespreekt met je collega’s. Het valt nog niet mee om te komen tot een goede afweging. Waar doe je goed aan? Zou het niet prettig zijn als je hier iets systematischer mee aan de slag zou kunnen gaan?

Deze training bestaat uit een basisdeel (bijeenkomst 1) en een verdiepingsdeel (bijeenkomst 2)

Meld je aan

Waarom deze training?
Als jeugd- en gezinsprofessional krijg je in je werk te maken met verschillende belangen, afwegingen en morele dilemma’s. Daarbij zijn bewustzijn, vakbekwaamheid en transparantie van groot belang. Tijdens deze training word je wegwijs gemaakt in de gedrags- en beroepsregels waar je aan moet voldoen, zodat je de best mogelijke hulp kunt bieden aan de kinderen, ouders en gezinnen die je begeleidt.

Doel van deze training is om als jeugd- en gezinsprofessional kennis te maken met de beroepscode, met de Richtlijnen Jeugdhulp en met het tuchtrecht. De beroepsethische standaard is de beroepscode. De vakinhoudelijke standaard wordt gevormd door de Richtlijnen Jeugdhulp.

Daarnaast richt de training zich op het herkennen en analyseren van morele dilemma’s in de dagelijkse praktijk. Met behulp van een stappenplan leer je structuur aan te brengen in het maken van afwegingen in je dagelijks werk op basis van elementen uit de beroepscode, geldende richtlijnen, feiten en normen en waarden. De toepassing van de combinatie van deze elementen verhoogt de kwaliteit van de hulpverlening.

Na deze training:

  • Ben je in staat om gebruik te maken van de Richtlijnen Jeugdhulp binnen je dagelijks werk
  • Kun je de beroepscode voor de jeugd- en gezinsprofessional integreren in het dagelijks werk
  • Weet je meer over het ontstaan van de beroepsstandaarden en het tuchtrecht
  • Kun je ethische dilemma’s herkennen en volgens een stappenplan structuur aanbrengen in het maken van afwegingen
  • Kun je vormgeven aan je professionele autonomie

Doelgroep / aanvangsniveau

De training is gericht op HBO opgeleide (gezins)professionals en wordt op HBO niveau gegeven.  We verwachten dat alle professionals in de praktijk werkzaam zijn. Tijdens de cursus zal steeds een verbinding gelegd worden tussen het geleerde en de eigen werkpraktijk.

Tijdsinvestering
De training duurt 2 dagdelen a 3,5 uur per dagdeel (basisprogramma en verdiepingsprogramma). Daarnaast bestaat de training uit 4 a 5 uur zelfstudie-uren inclusief het maken van de afsluitende opdracht. Op alle data wordt de training gegeven van 09:00 tot 12:30 uur.

Accreditatie
Deze training is geaccrediteerd door het SKJ voor 11,2 punten.

Toetsing 

Men kan de cursus alleen afronden wanneer men 100 % aanwezig is geweest. Daarnaast wordt de cursus afgesloten met een afrondende reflectie-opdracht die de deelnemers binnen 4 weken na afronding van de cursus moeten inleveren. Er is ruimte voor 1 herkansing.

Kosten
Kosten zijn 397,- EUR per deelnemer.

Beschikbare data voor deze training
donderdag 19 september 2024 en donderdag 10 oktober 2024 Aanmelden

Een greep uit onze trainingen:

Professionele standaarden en beroepsethiek

Krachtige samenwerking met steungroepen

Geen netwerk bestaat niet

Netwerken analyseren en versterken

Basistraining methodiek Community Support

Geweldloos verzet – Verbindend gezag